dr Adam Górski

Dr Adam Górski

1. Wykształcenie:
• Dr Adam Górski ukończył w 2011 r. I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Już w trakcie studiów medycznych czynnie uczestniczył w działalności naukowej w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prezentując na kongresach krajowych prace badawcze. Współautor publikacji: ,,The chorionic bump associated with acrania-case report". Regularnie pogłębia wiedzą z zakresu medycyny prenatalnej. Społecznik żywo zaangażowany w działalność Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Posiada:  
• Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego sekcji Ultrasonografii;
• Certyfikat Ultrasonografii The Fetal Medicine Fundation w Londynie;
• Certyfikat umiejętności wykonywania badań urodynamicznych.

2. Zatrudnienie:

• Od 2011 r zatrudniony w Szpitalu Powiatowy w Mińsku Mazowieckim. Pracuje w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na stanowisku Młodszego Asystenta.

3. Zakres usług:
• Konsultacje położnicze i ginekologiczne;
• USG ginekologiczne narządu rodnego;
• USG wczesnej ciąży;
• USG 11+0 -13+6 tyg ciąży;
• USG 20-22 tyg ciąży;
• USG 30-32 tyg ciąży;
• Prowadzenie ciąży;
• Poradnictwo i postępowanie antykoncepcyjne;
• Diagnostyka zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu;
• Zabiegi i operacje ginekologiczne.

CMS by Quick.CMS
Realizacja: czyzkowski.net